ΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ AIRBNB

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔIΑΜΟΡΦΩΣΗ 4 VIP ΣΟΥΙΤΩΝ

ΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ AIRBNB

ΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ AIRBNB

ΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ AIRBNB