Global Construction Power

Ενιαία Πολιτική Ποιότητας Περιβάλλοντος και ΥΑΕ

Η «GCP» είναι μια Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, που δημιουργήθηκε από μια έμπειρη και ικανή ομάδα με πολυετή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, επαγγελματισμό και έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η συνολική λειτουργία της εταιρίας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Ενιαίο Σύστη μα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ. Το Ενιαίο Σύστημα είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ΙSΟ 9001:2015, ΙSΟ 14001:2015 & ΙSΟ 45001:2018 και εναρμονίζεται πλήρως με την δραστηριότητα και τους στόχους της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δεσμεύεται:

 • Να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης το οποίο βασίζεται στα Διεθνή Πρότυπα ΙSΟ 9001:2015, ΙSΟ 14001:2015 & ΙSΟ 45001:2018.
 • Να παρέχει τους κατάλληλους πόρους για την συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης της και την δημιουργίας ενός ασφαλούς Περιβάλλοντος Εργασίας,
 • Μέσω της αποτελεσματικής λειτου ργίας του Ενιαίου Συστήματος Διαχε ίρισης να εφ αρμόζει έλεγχο Συμμό ρφωσης με τις Νομοθετικές & τις Κανονιστικές απαιτήσεις και να εστιάσει στην πρόσληψη της ρύπανσης, στην μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και στην ΥΑΕ.
 • Να παρέχει ασφαλείς συνθήκες εργασίας με προτεραιότητα την υγεία του εργαζόμενου, με σκοπό την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Να παρέχει του κατάλληλους πόρους για την αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων γιατην Υ.Α.Ε. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Να προάγει την συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό σε αποδεκτό επίπεδο των εργασιακών κινδύνων.

Βασικοί στόχοι του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης:

 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της συνολικης λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των υπηρεσιών στους πελάτες μας.
 • O σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη και η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της & έχει θεσπίσει σκοπούς & στόχους για αυτά ντου έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά.
 • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
 •  Η θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων Ποιότητας και Περιβάλλοντος και αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της επιχείρησης, καθώς και την βελτίωση των Περιβαλλοντικών της επιδόσεων,
 • Η θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων με σκοπό την αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης στην ΥΑΕ και την βελτίωση του Περιβάλλοντος Εργασίας.

Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών.

Η παρούσα Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό. Ανασκοπείται και αναθεωρείται ετησίως κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

Η Διοίκηση