Global Construction Power

חדשות

03/2022

מיזם בנייה לבניית בניין רב-קומות באתונה באזור Exarcheia. בפרויקט זה, חברתנו ערכה את המחקר והתכנון, הוציאה היתר בנייה וביצעה את הבנייה.

11/2011

נובמבר משימת פרויקט בנייתן של דירות מרוהטות במרכז ההיסטורי של אתונה – פסירי (Psyrri). בנוגע לפרויקט זה, חברתנו לקחה על עצמה את העיצוב, את הוצאת היתר הבנייה ואת הבנייה.

06/2021

שיפוץ דירה בניאה סמירני

05/2021

תכנון ובניה של בניין 3 קומות בעיר "ימיטטוס", חברתנו מבצעת את הפרוייקט מא' ועד ת', עיצוב, אדריכלות, מדידות ותכנון, הנפקת היתרי בניה ובניית הפרוייקט

04/2021

חברתנו נותנת שירותי בניה, תוכניות בניה, תוכניות עבודה, אישורי היתרי בניה, ריהוט, עיצוב עם התמחות בהשכרות נכסים לתיירות במרכז ההיסטורי של אתונה. 

04/2021

שיפוץ בנייני מגורים באזור “קיפסיה”.

03/2021

ביצוע הבניה של וילה בקורפו. חברתנו התחייבה ליישם את התכנון, את לימוד הנושא ואת הוצאת אישור הבנייה כמו גם את בניית הפרויקט.

02/2021

השלמת שיפוץ הבניין לשימור והסבתו למלון בוטיק באזור טיסיו

01/2021

ביצוע פרויקט לבניית בניין דו קומתי בדראפטסונה.  בפרויקט זה חברתנו מיישמת את כל התכנון, הלימודים וכן מתן היתר הבנייה.

12/2020

ביצוע פרויקט שחזור של מבנה רב-קומתי בקורפו. חברתנו ביצעה בפרויקט מסוים זה את כל התכנון, ערכת את כל הסקרים וקיבלה את היתר הבניה