Global Construction Power

חדשות

04/2021

חברתנו נותנת שירותי בניה, תוכניות בניה, תוכניות עבודה, אישורי היתרי בניה, ריהוט, עיצוב עם התמחות בהשכרות נכסים לתיירות במרכז ההיסטורי של אתונה. 

04/2021

שיפוץ בנייני מגורים באזור “קיפסיה”.

04/2021

שיקום של בתי נופש באזורמאטי” ,”איתיקהעם דגש על פיתוח סביבתי.

03/2021

ביצוע הבניה של וילה בקורפו. חברתנו התחייבה ליישם את התכנון, את לימוד הנושא ואת הוצאת אישור הבנייה כמו גם את בניית הפרויקט.

02/2021

השלמת שיפוץ הבניין לשימור והסבתו למלון בוטיק באזור טיסיו

01/2021

ביצוע פרויקט לבניית בניין דו קומתי בדראפטסונה.  בפרויקט זה חברתנו מיישמת את כל התכנון, הלימודים וכן מתן היתר הבנייה.

12/2020

ביצוע פרויקט שחזור של מבנה רב-קומתי בקורפו. חברתנו ביצעה בפרויקט מסוים זה את כל התכנון, ערכת את כל הסקרים וקיבלה את היתר הבניה

12/2020

השלמת העבודה במבנה רב-קומות בפטרלונה ומסירה שלו.  חברתנו ביצעה בפרויקט מסוים זה את כל התכנון, ערכת את כל הסקרים וקיבלה את היתר הבניה.

11/2020

שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת G.R.E.

החברה, בהמשך להתפתחות הדינאמית שלה בתחום פיתוח נדל”ן, התקדמה לכיוון של שותפות אסטרטגית על משרד יועצי הנדל”ן הבינלאומי של חברת G.R.E., שמשרדיה בישראל, לשם פיתוח נכסי מלונאות ביוון ובאזור אירופה. חברת G.R.E., עם נוכחותה רבת השנים בשוק הבינלאומי , בחרה בחברתנו כשותפה אסטרטגית כדי להוציא אל הפועל את תוכניותיה העסקיות. להשתתפותה של חברת GC Power תהיה השפעה רבת ממדים בתחומי המחקר והתכנון של המיזם העסקי ובסופו של דבר, במימושו בלוחות זמנים צפופים ובמפרטים קפדניים.

https://greecerealestate.co.il/en/