Global Construction Power

פרופיל

Global Construction Power הינה חברת בניה יוונית שהוקמה על ידי צוות מנוסה ובעל יכולת עם ניסיון רב שנים בענף הבנייה החולק את אותו חזון ובעל משימה משותפת:

החזון שלנו
"החזון שלנו הוא להתפתח כנקודת התייחסות של חברה יוונית בענף הבנייה בכל רחבי העולם."
המשימה שלנו
"להציע שירותים משולבים באיכות גבוהה שהם אנתרופוצנטריים ומאופיינים באמינות ובמקצועיות"
הערכים שלנו
אתיקה בעסקים

אתיקה מהווה נדבך מרכזי עבורנו בקבלת החלטות עסקיות הן ברמת העבודה והן בניהול.
אנו עוקבים אחר מסגרות העבודה והסביבה החוקיות השולטות בענף שלנו, כולל נהלים פנימיים המשפרים ומבטיחים את שלמות, שקיפות ועקביות של כל התחייבויותינו.

אמון

יצירת ותחזוקת יחסי אמון עם כל בעל אינטרס היא עליונה ומהווה מטרתנו העיקרית. בגישה אנתרופוצנטרית אחרת, אנו מציעים שירותים מותאמים אישית באיכות גבוהה המאפיינים אותנו ומציעים לנו יתרון תחרותי משמעותי.

הערכה

בכיבוד הצרכים השונים של כל אדם, אנו פועלים במסירות וביעילות במטרה להוסיף ערך לכל ההשקעות שלנו, ללא קשר לגודלן הכספי.

צוות