Global Construction Power

פיתוח נדל"ן
הכלכלה החדשה המתעצבת כעת ביוון מציעה הזדמנויות השקעה אטרקטיביות כאשר התיירות והיזמות הם עמודיה העיקריים.
בפרט, יוון מדורגת כאחד היעדים העיקריים ליישום השקעות בתיירות, שהן למעשה הקטגוריות הדינמיות ביותר מבין שאר קטגוריות הנדל”ן בים התיכון, על פי סקר משותף שערכה חברת הנדל”ן הרוסית בשם טראניו ו- MR&H.

חלקת פיתוח הנדל”ן של Global Construction Power מורכבת מצוות מנהלים מנוסים ומוכשרים (מהנדסים, אדריכלים, עורכי דין, כלכלנים), עומד לצידך בכל שלב על מנת להציע לך פתרונות משולבים לכל צרכיך ולמקסם את הערך מההשקעה שלך ביוון.

פיתוח נדל"ן
gcp 4
gcp 18
חיפוש נכסים
gcp 19
הערכת שווי נכס
gcp 20
תכנית עסקית
GCP 3
פיתוח נדל"ן
שירותים רלוונטיים
gcp 4
GCP
לימוד ועיצוב
GCP 1
בנייה ושיפוץ
GCP
ניהול מתקן