Global Construction Power

פיתוח נדל"ן
הכלכלה החדשה המתעצבת כעת ביוון מציעה הזדמנויות השקעה אטרקטיביות כאשר התיירות והיזמות הם עמודיה העיקריים.
בפרט, יוון מדורגת כאחד היעדים העיקריים ליישום השקעות בתיירות, שהן למעשה הקטגוריות הדינמיות ביותר מבין שאר קטגוריות הנדל"ן בים התיכון, על פי סקר משותף שערכה חברת הנדל"ן הרוסית בשם טראניו ו- MR&H.

חלקת פיתוח הנדל"ן של Global Construction Power מורכבת מצוות מנהלים מנוסים ומוכשרים (מהנדסים, אדריכלים, עורכי דין, כלכלנים), עומד לצידך בכל שלב על מנת להציע לך פתרונות משולבים לכל צרכיך ולמקסם את הערך מההשקעה שלך ביוון.

פיתוח נדל"ן
חיפוש נכסים
הערכת שווי נכס
תכנית עסקית
פיתוח נדל"ן
שירותים רלוונטיים
לימוד ועיצוב
בנייה ושיפוץ
GCP
ניהול מתקן