Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ BOUTIOQUE HOTEL

ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ANAKAΙΝΙΣΗ 48 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 45 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ LΟΒΒΙΕ RESTAURANT KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 20 ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ROOF GARDEN