Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

Ροή Εργασιών.

Ενημερωθείτε βήμα-βήμα σχετικά με τις ενέργειές μας από την πρώτη μας επαφή μέχρι την παράδοση του έργου!

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Με ποιον θα διατηρώ επικοινωνία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου;

Πάγια πολιτική μας είναι η γνωριμία και η απόκτηση προσωπικής επαφής της διοίκησης της εταιρείας με τον κάθε πελάτη, για κάθε έργο. Η διοίκηση εμπλέκεται προσωπικά στη διαδικασία, συμμετέχει στις αρχικές διαβουλεύσεις, λαμβάνει τακτική ενημέρωση για την πορεία του έργου και βρίσκεται στη διάθεση των πελατών αλλά και του τεχνικού επιτελείου το οποίο χρεώνεται την επίβλεψη και την υλοποίηση του έργου. Αποτελεί προσωπική μας δέσμευση να βρισκόμαστε στη διάθεσή σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Παρέχετε ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα έργα;

Ναι, παρέχουμε ασφάλιση τεχνικών έργων η οποία περιλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη κατά παντός κινδύνου εργολαβίας τεχνικών έργων και έναντι τυχόν ζημιών.

Πόσο διαρκεί κάθε έργο;

Ο χρονικός προγραμματισμός κάθε έργου εξαρτάται από τη φύση και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του. Στη φάση της προμελέτης θα λάβετε μία αδρή εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου αποπεράτωσης, ενώ μετά την ενδελεχή αυτοψία και την αρχική συμφωνία επί του σχεδιασμού του έργου, θα λάβετε ακριβές χρονοδιάγραμμα, δομή προγραμματισμού και ελέγχου του έργου, δομική ανάλυση και διάγραμμα αλληλουχίας εργασιών (διάγραμμα Gantt). Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα λαμβάνετε ενημέρωση για κάθε στάδιο που ολοκληρώνεται.

Σε ποιον τομέα εξειδικεύεστε;

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε ένα εύρος τεχνικών και κατασκευαστικών έργων, ωστόσο εξειδικευόμαστε σε έργα τουριστικής ανάπτυξης καταλυμάτων, ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματικών χώρων, οικιστικών ακινήτων, κατασκευή, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αλλαγή χρήσης χώρων.

Πώς κοστολογούνται τα έργα;

Κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης όλων των δεδομένων

του έργου και πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και την ολοκλήρωση όλων των σχετικών επιμετρήσεων, παραδίδεται αναλυτικό κοστολόγιο με πλήρη περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Έχετε το δικό σας συνεργείο ή προσλαμβάνετε υπεργολαβίες;

Και τα δύο. Στα στελέχη της GCP περιλαμβάνονται έμπειροι πιστοποιημένοι μηχανικοί, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και επιβλέποντες τεχνικών έργων, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι οι βασικές πτυχές κάθε κατασκευαστικού έργου που αναλαμβάνουμε αντιμετωπίζονται στην εντέλεια. Επιπλέον, διατηρούμε πάγιες συνεργασίες με εξειδικευμένους υπεργολάβους και εξωτερικά συνεργεία που καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα ειδικοτήτων όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, αυτοματισμοί, κλιματισμός, στέγες, γυψοσανίδες και άλλες τεχνικές δεξιότητες. Απασχολούμε επίσης ανεξάρτητους περιβαλλοντολόγους, ειδικούς διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, επιθεωρητές, νομικούς και λογιστές, επενδυτικές εταιρείες ακινήτων κλπ. για να ανταποκριθούμε στα υψηλά πρότυπα ακόμη και των πιο απαιτητικών έργων. Είμαστε ένα αποτελεσματικό δίκτυο εμπειρογνωμόνων που έχουν δοκιμαστεί με το χρόνο και οι οποίοι υποβάλλονται σε τακτικούς αυστηρούς ελέγχους ιστορικού και ενδιάμεσους ελέγχους.

Ποιος είναι υπεύθυνος για να λάβει τις απαραίτητες άδειες;

Εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας αναλαμβάνουν τη διαδικασία έκδοσης όλων των αδειών από τις αρμόδιες αρχές, απλοποιώντας περαιτέρω τη διαδικασία για εσάς.

Τι είδους εγγυήσεις προσφέρετε για την αποπεράτωση του έργου;

Παρέχεται εγγύηση χρονοδιαγράμματος και τήρησης οικονομικού προϋπολογισμού η οποία είναι δυνατό να τροποποιηθεί σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει προσθήκες ή αλλαγές στα σχέδια. Κατά την παράδοση του έργου παραδίδεται φάκελος με τις εγγυήσεις κατασκευαστών για τον εξοπλισμό που έχει χρησιμοποιηθεί, καθώς και εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, και εγγύηση ποιότητας κατασκευής.

Ποια κρυφά κόστη είναι δυνατό να προκύψουν κατά την εκτέλεση ενός έργου;

Δεν υπάρχουν κρυφά κόστη. Οι οικονομικές και λογιστικές συμφωνίες μας διέπονται από πλήρη διαφάνεια.

Πώς μπορώ να ενταχθώ στη λίστα προμηθευτών σας;

Ευχαριστούμε που επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την GCP. Συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα στοιχείων και μετά την αρχική αξιολόγηση των δεδομένων σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Πώς μπορώ να ενταχθώ στο ανθρώπινο δυναμικό σας;

Η GCP διαθέτει ένα πολυδύναμο δίκτυο στελεχών, μηχανικών και πολλαπλών ειδικοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού. Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία στη φόρμα αίτησης. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Πώς μπορώ να ενταχθώ στα συνεργαζόμενα συνεργεία;

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Η ομάδα της GCP συνεχώς μεγαλώνει, αντλώντας από την αγορά έμπειρους ειδικούς και τεχνίτες με εξαιρετική τεχνογνωσία και αφοσίωση στη δουλειά τους. Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Σε ποιες περιοχές αναλαμβάνετε έργα;

Τα γεωγραφικά μας όρια είναι εκεί που βρίσκονται κάθε φορά τα έργα μας! Το επίκεντρο της δραστηριότητάς μας παραμένει στο κέντρο της Αθήνας, ωστόσο έχουμε επεκταθεί με νέα οικιστικά και τουριστικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Κάθε νέα τοποθεσία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, γίνεται μια νέα βάση περαιτέρω ανάπτυξης για την GCP. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα αξιολογήσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας μας!

Τι κάνει την GCP διαφορετική;

Στην GCP ακούμε τις ανάγκες σας. Κάθε έργο είναι ξεχωριστό για εμάς και εξατομικευμένο στα δικά σας μέτρα. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες «με το κλειδί στο χέρι» για ένα ευρύ φάσμα πελατείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επενδύουμε στη σύγχρονη διαβίωση και στον τουρισμό αξιοποιώντας την ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τουρισμό προς όφελος της δικής σας επενδυτικής σας δυνατότητας, χωρίς υπερκοστολογήσεις και πάντα με γνώμονα το τελικό αποτέλεσμα και την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ποιότητα, τη διαφάνεια, την ευελιξία, την ασφάλεια και προστατεύουμε το περιβάλλον. Σεβόμαστε το προσωπικό μας, τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας, γι’ αυτό χτίζουμε ισχυρές σχέσης που διαρκούν στο χρόνο.

Πόσο διαρκεί η ισχύς μίας κοστολόγησης;

Για κάθε κατασκευαστικό έργο, η GCP προσφέρει μία εκτίμηση κόστους για το παραδοτέο, αφήνοντας εύλογο χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς, προτού λήξει, δίνοντας στον πελάτη την ευκαιρία να ελέγξει και να συγκρίνει τις τιμές. Ωστόσο, οι προσφορές τιμούνται μόνο για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι εκτιμήσεις μας γενικά ισχύουν από 30 έως 90 ημέρες, ανάλογα με το είδος των κατασκευαστικών εργασιών, τις συνθήκες της αγοράς και τους όρους που συζητούνται με τον πελάτη. Μόλις υπογράψουμε τη σύμβαση, η τιμολόγηση στη συνέχεια καθορίζεται και συμφωνείται οριστικά.

Προσφέρετε χρηματοδοτικά εργαλεία;

Όχι, η χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων δεν εμπίπτει στο επιχειρηματικό μοντέλο της GCP. Ωστόσο, σας συνιστούμε να αναζητήσετε χρηματοδότηση από αδειοδοτημένα πιστοληπτικά ιδρύματα ή /και επίσημα πιστοποιημένους μεσίτες πιστώσεων, οι επωνυμίες των οποίων είναι αναρτημένες στις λίστες των εποπτευόμενων ιδρυμάτων του ιστότοπου της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας προέλευσής σας. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ή/και να ζητήσετε συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Μπορώ να έχω απεικόνιση των σχεδίων;

H GCP παρέχει κατόπιν οικονομικής συμφωνίας τρισδιάστατα (3D) ή/και φωτορεαλιστικά σχέδια των εσωτερικών χώρων και του περιβάλλοντος χώρου, τα οποία περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες, τις ακριβείς μετρήσεις, τις υφές, τον φωτισμό κλπ, δίνοντας στον πελάτη τη δυνατότητα για μια εικονική εξερεύνηση και μια πιο ζωντανή και κατανοητή αναπαράσταση, από αυτό που επιτρέπουν τα πιο σύνθετα κλασικά αρχιτεκτονικά, δομικά, ηλεκτρολογικά και υδραυλικά σχέδια.

Πώς απορρίπτετε τα υποπροϊόντα, τα μπάζα κτλ;

Η GCP έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με πρότυπο ISO. Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του Σ.Π.Δ. επιτυγχάνεται μέσω της τήρησης των διαδικασιών και ελέγχων τόσο των δραστηριοτήτων της όσο και των προμηθευτών και συνεργατών της, όχι μόνο όσον αφορά στη διάθεση απορριμμάτων, υποπροϊόντων και  μπάζων σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και με τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών, πρακτικών και τεχνικών για την αποφυγή, μείωση ή τον έλεγχο δημιουργίας, εκπομπής ή απόρριψης οποιουδήποτε τύπου ρύπων ή απόβλητων.

Χρησιμοποιείτε οικολογικά υλικά;

Ναι, χρησιμοποιούμε σύγχρονα, πιστοποιημένα, ασφαλή, μη τοξικά, οικολογικά και από επώνυμους αντιπροσώπους υλικά, όπως χρώματα, δομική ξυλεία, βιοσυμβατά κονιάματα, βαφές και σιλικόνες, εγκεκριμένα επιχρίσματα για θερμομόνωση και υγρομόνωση, κ.α.

Πώς χειρίζεστε τις απροσδόκητες οικονομικές απαιτήσεις που τυχόν προκύψουν σε ένα έργο; Έως τι ποσοστό επί της τελικής τιμής να αναμένω;

Στην GCP έχουμε αναπτύξει αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης έργων, διασφαλίζοντας ότι χειριζόμαστε με επιτυχία τόσο τις υπερβάσεις χρόνου όσο και κόστους, παραμένοντας εντός προϋπολογισμού. Η αρχική μελέτη και οι τελικές εκθέσεις εκτίμησης κόστους περιλαμβάνουν δικλείδες ασφαλείας όπως ανάλυση κινδύνων, αποθεματικά έκτακτης ανάγκης και τακτική παρακολούθηση τήρησης του προϋπολογισμού, που σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στον κλάδο επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα και ουσιαστικά δεν αφήνουν περιθώριο για απροσδόκητες εκπλήξεις.

Βασιστείτε στην τεχνογνωσία μας και σας εγγυόμαστε ότι θα ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Προγραμματίστε τώρα μία συνάντηση μαζί μας!