ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GCP

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ OKTAΟΡΟΦΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤIΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Έτος
2023
Τοποθεσία
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ & ΝΟΤΑΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ