ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡIΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GCP

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡIΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Έτος
2021
Τοποθεσία
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ