ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GCP

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Έτος
2023
Τοποθεσία
ΑΙΓΕΩΣ 7, ΒΟΥΛΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ