ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GCP

ΜΕΛΕΤΗ -ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΥΛΩΤΗ

Έτος
2023-24
Τοποθεσία
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 20, ΥΜΗΤΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ